PRIVACYVERKLARING CV de Oivers

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft CV de Oivers de navolgende privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring willen wij onze leden, websitebezoekers en stakeholders duidelijk maken hoe dat wij omgaan met hun (verzamelde) gegevens, wat wij hiermee doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CV de Oivers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u het lidmaatschap bent aangegaan met CV de Oivers. 

CV de Oivers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geslacht

– Uw geboortedatum

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– IP-adres

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. CV de Oivers kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat CV de Oivers zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.oivers@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM CV DE OIVERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Cv de Oivers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan cv de Oivers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het gesloten lidmaatschap, doorgaans bestaande t.b.v. calamiteit (van uw kind of partner) of uit dienstverlening ten behoeven van vrijwilligerswerk voor de vereniging.

HOE LANG CV DE OIVERS GEGEVENS BEWAART

CV de Oivers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CV de Oivers deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die uw gegevens verwerken doen dit volledig onder de verantwoordelijkheid van CV de Oivers en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als CV de Oivers gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Maar op dat moment is CV de Oivers ook niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CV de Oivers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CV de Oivers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE CV DE OIVERS GEBRUIKT

CV de Oivers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

CV de Oivers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. CV de Oivers maakt geen gebruik van Adwords of andere Google programma’s voor het registreren van gegevens.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CV de Oivers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CV de Oivers heeft hier geen invloed op.

CV de Oivers heeft Google geen toestemming gegeven om via CV de Oivers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt degene van wie gegevens worden verwerkt (de betrokkene) het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat.oivers@outlook.com. CV de Oivers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

CV de Oivers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

Cv de Oivers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CV de Oivers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CV de Oivers op secretariaat.oivers@outlook.com.