Aankondiging Bestuurswissel

Gepubliceerd op 12 oktober 2019 om 16:23

Op 10 Oktober 2019 is de algemene ledenvergadering van CV de Oivers.

Tijdens deze vergadering gaat het bestuur afscheid nemen van 2 bestuursleden die aftredend zijn, te weten Marieke van Thiel en voorzitter Erwin Janssen. Daarnaast wordt er een tweetal nieuwe bestuursleden aangedragen, Berty van Heertum en Romy van Berkel. Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van de vereniging hiermee instemmen. Met deze voorgestelde wijzigingen zijn alle bestuursfuncties ingevuld waarbij Rob Fleskens het voorzitterschap zal overnemen.

Het bestuur ziet de toekomst als vereniging positief tegemoet en kijkt uit naar het voortzetten van de prettige samenwerking.